माउंट असामा (जपानी:浅間山) हा जपानच्या होन्शु बेटावरील जागृत ज्वालामुखी आहे.