पूर्व आशियाच्या नकाशावर मांचुरिया

मांचुरिया हा चीनच्या ईशान्य भागातील एक भौगोलिक प्रदेश आहे.