महा रोहित (फिनिकोप्टेरस रोझेस) ही रोहित कुळातील एक जात असून ती विपुल प्रमाणावर आढळून येते.

महा रोहित
अन्य भाषांतील नावे
मोलुया येथे

साचा:रोहित (पक्षी)