मर्सिडिज-बेंझ व्हिटो

मर्सिडिज-बेंझ व्हिटो हे मर्सिडिज-बेंझ या कंपनीचे लाइट व्हॅन प्रकारचे वाहन आहे. इ.स. १९९६ मध्ये त्याचे उत्पादन सुरू झाले असून ते सध्याही उत्पादित केले जाते.

मर्सिडिज-बेंझ व्हिटो डब्ल्यु६३९

हे सुद्धा पहासंपादन करा