मर्यादित भागातच लढले जाणाऱ्या युद्धाला मर्यादित युद्ध असे म्हणतात. सहसा दोन पक्ष एकमेकांवर शक्य तेथे हल्ले करतात परंतु राजकीय, भौगोलिक किंवा नैतिक कारणांमुळे हे मर्यादित राहू शकते.

भारतपाकिस्तानातले कारगिल युद्ध याचे उदाहरण आहे.