मधुकर केचे (१९३२ - १९९३) हे मराठी कवी, लेखक होते.

मधुकर केचे