मधुकर केचे (१९३२ - १९९३) हे मराठी कवी, लेखक होते.

मधुकर केचे
जन्म नाव मधुकर केचे