मंजुळा तुळशीराम गावित मराठी राजकारणी आहेत. हे साक्री मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून महाराष्ट्राच्या चौदाव्या विधानसभेवर निवडून गेले.

मंजुळा गावित
विद्यमान
पदग्रहण
२०१९
पुढील आमदार

विधानसभा सदस्य
साक्री साठी
विद्यमान
पदग्रहण
२०१९

राजकीय पक्ष अपक्ष