प्रा. मंगला गोखले या एक मराठी चरित्र लेखिका आहे.

पुस्तकेसंपादन करा