भूतानचा ध्वज

राष्ट्रीय ध्वज

भूतानचा ध्वज हा भूतानच्या राष्ट्रीय चिन्हांपैकी एक आहे. यावर पिवळा व केशरी त्रिकोन वर-खाली असून त्यांच्यावर ड्रॅगनचे चित्र आहे.

भूतानचा ध्वज
भूतानचा ध्वज
नाव भूतानचा ध्वज
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार २:३
स्वीकार

हे सुद्धा पहासंपादन करा