भूतकाळ पूर्वी होऊन गेलेली क्रिया व्यक्त करण्यासाठी वापरला जाणारा काळ होय.


काळ
भूतकाळ - वर्तमानकाळ - भविष्यकाळ