भारतीय तटरक्षक

ह्या दलाच्या ताब्यात सागरी सुरक्षा आसते

भारतीय तटरक्षक दलाची स्थापना १८ ऑगस्ट १९७८ करण्यात आली. किनार्र्यापासून १२ सागरी मैलापर्यंतची सागरी सुरक्षा भारतीय तटरक्षक दलाच्या ताब्यात असते.

भारतीय तटरक्षक
Indian Coast Guard flag.png
स्थापना १८ ऑगस्ट १९७८
देश भारत ध्वज भारत
विभाग तटरक्षक
आकार ५४००
ब्रीदवाक्य वयम् रक्षामः