भारतीय अभिजात संगीत

भारतीय अभिजात संगीत हे वेदकालापासून अस्तित्वात आहे असे मानले जाते. चार वेदांपैकी सामवेद हा गायनविषयक कलांचे विस्तृत विवेचन करतो तसेच तो गेय स्वरूपातही आहे.

राग पद्धतीसंपादन करा

प्राचीन अभ्याससंपादन करा

प्राचीन गायकसंपादन करा

प्राचीन गायकसंपादन करा

कर्नाटकी संगीतसंपादन करा

वाद्येसंपादन करा