भारतातील उच्च न्यायालयांची यादी

जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची निर्मिती केली जाते