भारतातला निसर्गोपचार दिन

भारतातला निसर्गोपचार दिन नोव्हेंबर १८ ला मानला जातो.