भवानी नदी ही तमिळनाडू मधील सर्वात लांब नदी आहे. भवानी ही कावेरी नदीची उपनदी आहे