भवानी नदी ही तमिळनाडू राज्यमधील सर्वात लांब नदी आहे. भवानी ही कावेरी नदीची उपनदी आहे