भवानीबाई भोसले

(भवानीबाई या पानावरून पुनर्निर्देशित)

इ.स.१६७९ साली शृंगारपूर येथे छत्रपती संभाजी महाराज आणि महाराणी येसूबाई यांच्या पोटी भवानीबाईंचा जन्म झाला.भवानी बाई या छत्रपती शिवाजी महाराज व महाराणी सईबाई यांच्या नात व छत्रपती संभाजी महाराजमहाराणी येसूबाई यांच्या जेष्ठ कन्या होत्या.भवानीबाई यांचा विवाह महाडिक कुटुंबात हरजीराजे महाडिक आणि अंबिकाबाई यांचा पुत्र शंकराजी महाडिक यांच्याशी झाला. शंकराजींच्या मृत्यूनंतर भवानीबाई सती गेल्या.तारळे गावातील तारळे आणि काळगंगा या नद्यांच्या संगमावरती भवानीबाईंची समाधी आहे.भवानी बाई यांना दुर्गोजी आणि अंबाजी हे दोन पुत्र होते.