भट हे भारताच्या अनेक प्रदेशांतील समाजांमध्ये आढळणारे आडनाव आहे.

प्रसिद्ध व्यक्ती संपादन