भंडारा लोकसभा मतदारसंघ

हा भारताच्या महाराष्ट्रातील एक लोकसभा मतदारसंघ आहे.
(भंडारा (लोकसभा मतदारसंघ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

भंडारा महाराष्ट्र राज्यातील एक भूतपूर्व लोकसभा मतदारसंघ आहे. २००८ सालच्या पुनर्रचनेदरम्यान हा मतदारसंघ बरखास्त करून भंडारा-गोंदिया हा नवा मतदारसंघ निर्माण करण्यात आला.

विधानसभा मतदारसंघसंपादन करा

भंडारा लोकसभा मतदारसंघात भंडारा जिल्ह्यातील ३ तर गोंदिया जिल्ह्यातील ३ विधानसभा मतदारसंघ होते.

खासदारसंपादन करा

लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७ - -
दुसरी लोकसभा १९५७-६२ आर.एम. हजरनविस
बाळकृष्ण वासनिक (अनु.जा.)
काँग्रेस
तिसरी लोकसभा १९६२-६७ आर.एम. हजरनविस काँग्रेस
चौथी लोकसभा १९६७-७१ अशोक मेहता काँग्रेस
पाचवी लोकसभा १९७१-७७ ज्वालाप्रसाद दूबे काँग्रेस
सहावी लोकसभा १९७७-८० लक्ष्मणराव माणकर जनता पक्ष
सातवी लोकसभा १९८०-८४ केशवराव पारधी काँग्रेस(आय)
आठवी लोकसभा १९८४-८९ केशवराव पारधी काँग्रेस(एस)
नववी लोकसभा १९८९-९१ कुशल परसराम बोपचे भारतीय जनता पक्ष
दहावी लोकसभा १९९१-९६ प्रफुल्ल पटेल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अकरावी लोकसभा १९९६-९८ प्रफुल्ल पटेल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
बारावी लोकसभा १९९८-९९ प्रफुल्ल पटेल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४ चुन्नीलालभाऊ ठाकुर भारतीय जनता पक्ष
चौदावी लोकसभा २००४-२००९ शिशुपाल पटले भारतीय जनता पक्ष
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९
सतरावी लोकसभा २०१९-

निवडणूक निकालसंपादन करा

हेसुद्धा पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा