ब्लॉग्ट्रॉनिक्स हे एक विकि सॉफ्टवेअर आहे. ते .नेट या भाषेत विकसित केले गेले आहे.