ब्लॉग्ट्रॉनिक्स हे एक विकि सॉफ्टवेर आहे. ते .नेट या भाषेत विकसित केले गेले आहे.