ब्रेसलेट हे मनगटात घातले जाणारा अलंकार आहे.ब्रेसलेट हे जास्तीत जास्त मुली वापरतात.ते सोन्याचे,चांदीचे असते.