बोरीवली तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील मुंबई उपनगर जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?बोरीवली तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील बोरीवली तालुका
पंचायत समिती बोरीवली तालुका
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील तालुके
कुर्ला तालुका | बोरीवली तालुका | अंधेरी तालुका