बाँगाइगांव

(बॉंगाइगांव या पानावरून पुनर्निर्देशित)

बॉंगाइगांव भारताच्या आसाम राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर बॉंगाइगांव जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.