योहान विल्हेम बिली झुल्च (२ जानेवारी, १८८६:केप वसाहत - १९ मे, १९२४:केपटाउन, दक्षिण आफ्रिका) हा दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिकाकडून १९१० ते १९२१ दरम्यान १६ कसोटी सामने खेळलेला क्रिकेट खेळाडू होता.