बिलियर्डस हा एक खेळ आहे. या मध्ये चेंडू काठीने ढललला जातो. कमीत कमी फटक्यात जास्तीत जास्त चेंडू घालवणे हे उद्दीष्ट असते. हा खेळ टेबलवर खेळला जातो. हा खेळ पूल या नावानेही ओळखला जातो.

बिलियर्डस् या खेळाचे टेबल
भारतीय बिलियर्ड्स खेळाडू पंकज अडवाणी

इतिहास संपादन

अधिक वाचन संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन

बाह्य दुवे संपादन

{{कॉमन्स वर्ग|Billiards|बिलियर्ड्स]]