बालेश्वर जिल्हा

भारताच्या ओरिसा राज्यातील एक जिल्हा.
(बालासोर जिल्हा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हा लेख बालेश्वर जिल्ह्याविषयी आहे. बालेश्वर शहराविषयीचा लेख येथे आहे.


बालेश्वर जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र बालेश्वर येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन