बारासात

(बारासात, पश्चिम बंगाल या पानावरून पुनर्निर्देशित)

बारासात भारतातील पश्चिम बंगाल राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर उत्तर २४ परगणा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे. २०१५च्या अंदाजानुसार येथील लोकसंख्या २,७८,८८२ होती.