हा ख्रिस्ती धर्मातील प्रवेशाचा एक विधी आहे. पाण्यात डुबकी घेवून तो केला जातो.