बाप्तिस्मा

प्रवेश आणि दत्तक घेण्याचा ख्रिश्चन संस्कार

हा ख्रिस्ती धर्मातील प्रवेशाचा एक विधी आहे. पाण्यात डुबकी घेऊन तो केला जातो.

बाप्तिस्मा