बदायूं जिल्हा

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.
(बदाउं जिल्हा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हा लेख बदायूं जिल्ह्याविषयी आहे. बदायूं शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

बदायूं जिल्हा
उत्तर प्रदेश राज्यातील जिल्हा
बदायूं जिल्हा चे स्थान
बदायूं जिल्हा चे स्थान
उत्तर प्रदेश मधील स्थान
देश भारत ध्वज भारत
राज्य उत्तर प्रदेश
 - एकूण रुपांतरण त्रूटी: किंमत हवी

बदायूं जिल्हा हा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र बदायूं येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन