भटिंडा जिल्हा

(बठिंडा जिल्हा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हा लेख भटिंडा जिल्ह्याविषयी आहे. भटिंडा शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

भटिंडा हा भारताच्या पंजाब राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र भटिंडा येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा