फ्रेडरिक राईन्स

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेता शास्त्रज्ञ.

फ्रेडरिक राईन्स हे शास्त्रज्ञ आहेत.

फ्रेडरिक राईन्स

फ्रेडरिक राईन्स
पूर्ण नावफ्रेडरिक राईन्स
कार्यक्षेत्र भौतिकशास्त्र
पुरस्कार भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक

जीवन संपादन करा

संशोधन संपादन करा

पुरस्कार संपादन करा

बाह्य दुवे संपादन करा