फ्रँक ऑपनहाइमर

(फ्रॅंक ऑपनहाइमर या पानावरून पुनर्निर्देशित)

फ्रॅंक फ्रीडमन ऑपनहाइमर (ऑगस्ट १४, इ.स. १९१२ - फेब्रुवारी ३, इ.स. १९८५) हा अमेरिकन भौतिकशास्त्रज्ञ होता.

हा मॅनहॅटन प्रकल्पाचा सदस्य होता. याचा मोठा भाऊ जे. रॉबर्ट ऑपनहाइमर सुद्धा भौतिकशास्त्रज्ञ होता.