फ्यूचर जनराली सर्वसाधारण विमा कंपनी

फ्यूचर जनराली सर्वसाधारण विमा कंपनी ही भारतातली सर्वसाधारण विमा क्षेत्रातील खाजगी कंपनी आहे. ही भारतातील फ्यूचर ग्रुपइटलीमधील जनराली ग्रुप यांची संयुक्त कंपनी आहे.