फोर्मेंतेरा

बालेआरिक द्वीपसमूहामधे फोर्मेंतेराचे स्थान

फोर्मेंतेरा हे स्पेन देशाच्या अखत्यारीतले आणि भूमध्य समुद्रातील बालेआरीक बेटांच्या स्वायत्त समुदायापैकी एक बेट आहे. [१]


संदर्भEdit

  1. ^ [१] The Balearic Islands: Mallorca, Menorca, Ibiza and Formentera