फॉसविकी हे एक विकि सॉफ्टवेअर आहे. ते पर्ल या भाषेत विकसित केले गेले आहे.