वायदे बाजार

(फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट या पानावरून पुनर्निर्देशित)

वायदे बाजार(इंग्रजी : Forwards/ Forward Contract)