फुजैरा संयुक्त अरब अमीरातीतील एक देश आहे. सात अमीरातींपैकी हा एकच देश असा आहे ज्याला इराणच्या आखाताचा काठ नसून फक्त ओमानच्या आखाताचा काठ आहे.

२००५च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १,२५,९६८ होती.