फिनलंडचे युद्ध

१८०८-१८०९ मधील रशिया आणि स्वीडन दरम्यान युद्ध

फिनलंडचे युद्ध हे रशियन साम्राज्यस्वीडन-फिनलंड यांमध्ये लढले गेलेले युद्ध होते. यामध्ये रशियाचा विजय झाला.