फिनलंडचा ध्वज

राष्ट्रीय ध्वज

फिनलंड देशाचा ध्वज पांढऱ्या रंगाचा असून त्यामध्ये डाव्या बाजूला एक निळ्या रंगाचा क्रॉस आहे जो ख्रिश्चन धर्म दर्शवतो.

फिनलंडचा ध्वज
फिनलंडचा ध्वज
नाव फिनलंडचा ध्वज
वापर नागरी वापर
आकार ११:१८
स्वीकार इ.स. १९१८
फिनलंडचा नागरी ध्वज

इतिहाससंपादन करा

 
फिनलंडचा ध्वज (1918–1920)
 
फिनलंडचा नागरी ध्वज (1918–1920)
 
फिनलंडचा लष्करी ध्वज (1918–1920)
 
फिनलंडच्या सम्राटाचे चिन्ह (1918–1919)
 
फिनलंडचा नागरी ध्वज (1920–1978)
 
फिनलंडचा लष्करी ध्वज (1920–1978)
 
अध्यक्षीय चिन्ह (1944–1946)
 
फिनलंडचा नागरी ध्वज (1978–Present)
 
फिनलंडचा लष्करी ध्वज (1978–Present)
 
अध्यक्षीय चिन्ह (1921–1944, 1946–1978)

हे सुद्धा पहासंपादन करा