फावडे (इंग्लिश: Hoe ;) हे मातीच्या खोदकामासाठी किंवा माती, वाळू, कचरा वगैरे पदार्थ गोळा करून घमेल्यात भरण्यासाठी वापरण्यात येणारे एक अवजार आहे. याला मराठीत खोरे असेही म्हणतात.

बाह्य दुवेसंपादन करा

विकिमीडिया कॉमन्सवर खालील विषयाशी संबंधित संचिका आहेत: