फटाके म्हणजे कमी क्षमतेची स्फोटके. त्यांचा वापर मनोरंजन, आनंद व्यक्त करणे यांसाठी करतात.