(Suffix) प्रत्यय ही ऐतिहासिक दृष्ट्या संस्कृत व्याकरणपरंपरेतील एक संकल्पना आहे. संस्कृत व्याकरणपरंपरेत वाक्यांची फोड पदांमध्ये होते आणि पदांची विभागणी प्रकृति आणि प्रत्यय अशा दोन घटकांत होते.

आ+हार

वि+हार

सं+हार

प्र+हार

परि+हार

अप+हार

उप+हार

उप+आ+हार

जन+क

जन+न

जन+ता

जन+नी

जन+य