प्रतलीय भूमिती:ही गणिताचीच एक शाखा असून विविध रचनाकृतींच्या मापांची उकल विविध गणितीय क्रियांचा वापर करून काढली जाते.

हायपरबॉल रचनाकृती