Imbox content.png
हा विभाग/लेख सामान्य उल्लेखनीयता मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुरूप नाही. कृपया या विषयाबद्दल विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखाची उल्लेखनीयता सिद्ध करण्यात मदत करा. जर याची उल्लेखनीयता सिद्ध केली जाऊ शकत नसेल, तर हा लेख दुसऱ्या लेखात एकत्रीत / पुनर्निर्देशित केला जाऊ शकतो किंवा थेट काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी.


प्रज्वल शास्त्री या भारतीय भौतिक शास्त्रज्ञ आहेत.

जीवनसंपादन करा

कारकीर्दसंपादन करा

आंतरराष्ट्रीय सहयोग व संशोधनसंपादन करा

विशेष योगदानसंपादन करा

संस्थासंपादन करा

साहित्यसंपादन करा

पुरस्कारसंपादन करा

अधिक वाचनसंपादन करा

हेही पाहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा