प्रकाश बी. जाधो

(प्रकाश जाधव या पानावरून पुनर्निर्देशित)
प्रकाश बी. जाधो

विद्यमान
पदग्रहण
एप्रिल इ.स. २००७
मतदारसंघ रामटेक

राजकीय पक्ष शिवसेना
निवास कन्हन, नागपूर जिल्हा, महाराष्ट्र
या दिवशी ऑगस्ट १३, २००८
स्रोत: [१]