प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा लागतो. त्यास प्रकल्प अहवाल असे म्हणतात. हा उद्योगा संबंधित असेल तर संबंधीच्या संपूर्ण तांत्रिक बाबी, जागा, वीज, कच्चा माल, यंत्रसामग्री, भांडवल, कुशल व अकुशल कारागीर, कर्मचारीवर्ग व त्यावर होणारा खर्च तसेच प्रस्तावित उत्पादनाची मागणी व पुरवठा यासंबंधीच्या बाबी तपासून घेणे आवश्यक आहे.

  • ओळख
  • कार्यक्षेत्र
  • उपलब्धता
  • किंमत व आर्थिक उपलब्धता प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा लागतो. त्यास प्रकल्प अहवाल असे म्हणतात. हा उद्योगा संबंधित असेल तर संबंधीच्या संपूर्ण तांत्रिक बाबी, जागा, वीज, कच्चा माल, यंत्रसामग्री, भांडवल, कुशल व अकुशल कारागीर, कर्मचारीवर्ग व त्यावर होणारा खर्च तसेच प्रस्तावित उत्पादनाची मागणी व पुरवठा यासंबंधीच्या बाबी तपासून घेणे आवश्यक आहे.

ओळख कार्यक्षेत्र उपलब्धता किंमत व आर्थिक उपलब्धता इतर बाबींचा तपशील निष्कर्ष हे सुद्धा पहा वार्षिक अहवा

  • इतर बाबींचा तपशील
  • निष्कर्ष
  • शेवट