प्युनिकचे दुसरे युद्ध

प्युनिकचे दुसरे युद्ध
प्युनिक युद्धे ह्या युद्धाचा भाग
ख्रि.पू. २१८ मध्ये कार्थेज (निळ्या रंगात) व रोमन प्रजासत्ताक (लाल रंगात)
ख्रि.पू. २१८ मध्ये कार्थेज (निळ्या रंगात) व रोमन प्रजासत्ताक (लाल रंगात)
दिनांक ख्रि.पू. २१८ ते ख्रि.पू. २०१
स्थान इटली, स्पेन, आफ्रिकेचा उत्तर भाग, ग्रीस
परिणती रोमनांचा विजय
प्रादेशिक बदल कार्थेजचे साम्राज्य रोमनांच्या ताब्यात
युद्धमान पक्ष
रोमन प्रजासत्ताक
एटोलियन संघ
पेर्गामोन
न्युमिडिया
कार्थेज
मॅसेडोन
सेनापती
पब्लियस कॉर्नेलियस सायपिओ
टिबेरियस सेम्प्रोनियस लॉङ्गस
हॅनिबल
सैन्यबळ
७,८२,००० ७,२७,०००

हे सुद्धा पहा

संपादन