पोलीस आयुक्त (commissioner of police) हे पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी पद आहे. ते पोलीस महासंचालक पदाच्या नंतरचे पद आहे.

चिन्हसंपादन करा