पोलिस अधीक्षक (SP)हे पोलीस दलातील एक पद आहे.सहायक पोलिस आयुक्तच्या समान पद आहे.

चिन्हसंपादन करा

  1. एक अशोक स्तभ
  2. एक अशोक स्तंभ आणि एक चांदनी