पोप लायनस हा रोममधील कॅथलिक चर्चचा बिशप व दुसरा पोप होता.

पोप लायनस
Linus2.jpg
जन्म नाव लायनस
पोप पदाची सुरवात अंदाजे ६४
पोप पदाचा अंत अंदाजे ७९
मागील सेंट पीटर
पुढील पोप ॲनाक्लेतस
मृत्यू अंदाजे इ.स. ७९
रोम, रोमन साम्राज्य
यादी

बाह्य दुवेसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा