पोट्कर्पाट्स्का प्रांत

पोट्कर्पाट्स्का प्रांत (पोलिश: Województwo podkarpackie) हा पोलंड देशाचा एक प्रांत आहे.

पोट्कर्पाट्स्का प्रांत
Województwo podkarpackie (पोलिश)
पोलंडचा प्रांत
ध्वज
चिन्ह

पोट्कर्पाट्स्का प्रांतचे पोलंड देशाच्या नकाशातील स्थान
पोट्कर्पाट्स्का प्रांतचे पोलंड देशामधील स्थान
देश पोलंड ध्वज पोलंड
मुख्यालय झेशुफ
क्षेत्रफळ १७,८४४ चौ. किमी (६,८९० चौ. मैल)
लोकसंख्या २१,०१,७३२
घनता ११८ /चौ. किमी (३१० /चौ. मैल)
आय.एस.ओ. ३१६६-२ PL-18
संकेतस्थळ www.podkarpackie.pl


बाह्य दुवे संपादन